Regulamin Pracowni Figury

zapoznaj się z zasadami jakie obowiązują w naszym studiu

Zasady w naszym studiu

Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin:
 1. Godziny otwarcia: od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-20:30, Sobota od 9- do 14 po wcześniejszym zarezerwowaniu, Niedziela- nieczynne. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty i za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przybycie na wizytę. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi z powodu niewystarczającej ilości pozostałego czasu do kolejnej rezerwacji (innej Klientki).
 3. Zamówienie usługi w Pracowni Figury jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Pracownie oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska oraz aktualnego numeru telefonu.
 5. Odwołanie wizyty z pakietu/karnetu możliwe jest najpóźniej 24h przed jej planowanym terminem. Brak informacji o odwołaniu oraz nieprzybycie na umówiony termin jest tożsame z odbyciem planowej wizyty.
 6. W przypadku, gdy Klientka dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszona zostanie o dokonanie zapłaty zadatku, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
 7. W przypadku rezerwacji przez Booksy, gdy Klientka dwukrotnie odwoła wizytę w dniu wizyty/ bez zachowania terminu odwołania, zostanie jej automatycznie odebrania możliwość umawiania się samodzielnie drogą elektroniczną, a kolejna rezerwacja terminu będzie możliwa tylko telefonicznie.
 8. Pracownia Figury ma prawo do poinformowania Klientki o konieczności odwołania zaplanowanej wizyty (z powodu niedyspozycji pracownika, choroby itp.), wówczas następuje przepisanie Klientki na inny termin, dogodny dla obu stron.
 9. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientka zobowiązują się poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Pracowni są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientka zobowiązana jest także do poinformowania pracownika Pracowni o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 10. Klientka przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię, zegarek, okulary.
 11. Za biżuterię, akcesoria oraz ubrania pozostawione na terenie salonu, Pracownia Figury nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie. Promocje i rabaty nie łączą się.
 13. WAZNOŚĆ KARNETU Strefa Modelowania i Wellness wynosi 30 dni, WAŻNOŚĆ pakietów strefa Beauty wynosi 90 dni. Prosimy o przemyślenie decyzji zakupu karnetu, ponieważ nie zwracamy pieniędzy.
 14. O chęci faktury należy powiadomić przed wystawieniem paragonu. Faktury wystawiamy w ciągu 14 dniu .
 15. W studiu obowiązuje CZYSTE obuwie sportowe, wygodny strój sportowy. Na zabiegi Roll Shaper i Limfodrenaż, należy mieć skarpetki i długie leaginsy. Na bieżni Vacu Shaper zabrania się używania telefonów komórkowych.
 16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Pracowni są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu.
 17. Klientka korzystając z usług jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 18. Personel Pracowni w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 19. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do Pracowni pod numer tel: 794 019 800 lub mailem na adres: studio@pracowniafigury.pl Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 20. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Pracowni Figury jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pracownia nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 21. Pracownia Figury zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Akceptuję regulamin Pracowni Figury oraz wyrażam zgodę na przesyłanie wiadomości w celu związanym realizacją usług i ofertą studia.